Ulga badawczo – rozwojowa. Czym jest i kiedy z niej skorzystać?

Edukacja prawna 03.04.2020, piątek

Zanim o uldze badawczo – rozwojowej (w skrócie: B+R) – warto zauważyć, że polscy przedsiębiorcy często boją się korzystać z ulg podatkowych i nie można im się dziwić. Nie istnieją tacy ludzie na świecie, którzy znają się na wszystkim. Jeśli jednak znajdzie się taki człowiek, który zapozna się ze wszystkimi ustawami podatkowymi (które zmieniają się średnio co trzy miesiące), przeczyta (ze zrozumieniem) orzecznictwo i stwierdzi, że może korzystać z danej ulgi, to może się zdziwić, gdy podczas kontroli urzędnik bez większych uczuć uzna, że jednak dany przedsiębiorca nie mógł korzystać z ulgi i musi zapłacić zaległy podatek, a wraz z nim odsetki. Dla zwykłej firmy jest to cios, po którym pewnie się nie podniesie. Dlatego zawsze warto zwrócić się o indywidualną interpretację podatkową, jednak nie wdając się w szczegóły, bezpieczniej skorzystać z usług profesjonalisty, żeby przy zadawaniu pytania o interpretację samemu się nie pogrążyć. Wstęp może przydługi, ale potrzebny, gdyż podatki to system naczyń powiązanych i rozmowa o jednym bez poruszenia drugiego byłaby merytorycznie nierzetelna.

1. Początki

Wracając do sedna ulgę badawczo – rozwojową wprowadzono 1 stycznia 2016 r. i nie cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na początku korzystało z niej 40 firm, w tym, jako ciekawostka CD Project Red. Dziś jest znacznie lepiej, jednak wciąż jest to przysłowiowa kropla w morzu. Potencjalnie z tej ulgi może skorzystać ok. 200 tyś firm.

 

2. Definicja

Przepisy prawa dotyczące ulgi badawczo – rozwojowej znaleźć można w art. 4 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT), zgodnie z którym działalność badawczo – rozwojowa, to taka działalność, która obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Rozbijając wskazany przepis na części pierwsze wskazujemy, że możemy go zastosować do dwóch rodzajów działalności. Pierwszym są badania naukowe, które odnoszą się do wszelkich uniwersytetów, czy podmiotów zajmujących się np. stworzeniem nowego leku. Drugim natomiast są prace rozwojowe, które dotyczą już stricte przedsiębiorców. Takie wnioskowanie wynika z nieostrej konstrukcji przepisu, która pozostawia pewną dowolność. Owa dowolność działa w dwie strony – może być wadą, gdyż organy podatkowe mogą rozumieć ją rozumieć odmiennie, jednak może też zaletą, bo daje pole do dyskusji.

Szukając argumentów do obrony swojego zdania warto zacząć od indywidualnych interpretacji podatkowych. Są one, jak wiadomo, swoistym parasolem ochronnym podczas kontroli. W tychże interpretacjach można doszukać się dopuszczenia do skorzystania z ulgi badawczo – rozwojowej takich podmiotów, jak producenci urządzeń spawalniczych, producenci sprzętu AGD, czy też producenci resorów pneumatycznych. Zatem dowolność jest naprawdę rozumiana w sposób literalny, co nie zdarza się często w prawie podatkowym.

 

3. Czym jest działalność rozwojowa?

Na potrzeby tego artykułu skupimy się na określeniu czym, według przesłanek, jest działalność rozwojowa bez zagłębiania się w działalność badawczą. Definicja działalności została ujęta w art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, jednak jej prawidłowego brzmienia należy szukać w art. 4 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce: Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Ta definicja oznacza, że przedmiot działalności rozwojowej nie musi być ani nowy w skali światowej, ani nawet w skali Polski. Wystarczy, że będzie on nowością w skali danego przedsiębiorstwa.

Np. firma produkująca odkurzacze, po pewnym czasie chce rozszerzyć produkcję o odkurzacze piorące – wynalazek ani nowy, ani twórczy w skali czy to światowej, czy Polski, jednak nowy w skali przedsiębiorstwa. Jeśli taki przedsiębiorca dokona odpowiednich działań, wówczas będzie mógł skorzystać z ulgi badawczo – rozwojowej.

 

4. Kwestie podatkowe

Istotą ulgi jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania CIT określonych kategorii wydatków, jakie zostały poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową. I to pomimo tego, że te wydatki stanowiły już koszt uzyskania przychodów. Prościej –  określone kategorie wydatków mogą być odliczone dwa razy – jako zwykłe koszty podatkowe oraz drugi raz po skorzystaniu z ulgi.

Np. podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania 100% wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji działalności badawczo – rozwojowej. Wówczas korzyść podatkowa wyniesie 19% kosztów tych wynagrodzeń, bowiem o taką część „kosztów kwalifikowanych” CIT się zmniejszy.

 

5. Warto wiedzieć

Dla zastosowania ulgi badawczo – rozwojowej konieczne jest podjęcie działań zmierzających do określenia, czy ta ulga podatnikowi w ogóle przysługuje. W tym celu należy zidentyfikować obszar, na którym podatnik jest aktywny i zweryfikować czy w tym obszarze należną jest ulga B+R. Następnie trzeba sporządzić analizę kosztów oraz ująć je ilościowo. Potem można już tylko korzystać.         

Brzmi trudno, prawda? Jednakże, według nas warto, gdyż odliczyć można naprawdę sporo. Poczynając od kosztów pracowników i materiałów, po ekspertyzy i korzystanie ze specjalistycznych sprzętów potrzebnych do działania badawczo – rozwojowego.

Ostatnie aktualności

21.04
2020

Pozasądowe sposoby restrukturyzacji działalności gospodarczej

Czy trudna sytuacja Twojego przedsiębiorstwa to skutek błędnych decyzji biznesowych lub działania nieuczciwego kontrahenta? A może do upadku doprowadziło Cię działanie siły wyższej w postaci koronawirusa COVID-19? Nie wiesz co zrobić z podupadającym biznesem? Jakie kroki podjąć? Ten ten artykuł jest dla Ciebie.

03.04
2020

Ulga badawczo - rozwojowa. Czym jest i kiedy z niej skorzystać?

Czym jest ulga B+R? Dla kogo jest ulga B+R? Co to jest działalność B+R? Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z ulgi? Nie wiesz? Zapraszamy do lektury.