Radca prawny – kim jest i czym się zajmuje?

Edukacja prawna 14.11.2019, czwartek

Radcowie prawni to razem z adwokatami profesjonalni pełnomocnicy, posiadający tytuł zawodowy po ukończeniu 5- letnich studiów prawniczych oraz 3- letniej aplikacji radcowskiej lub adwokackiej prowadzonej przez samorządy zawodowe zakończonej egzaminem zawodowym przeprowadzanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Po zdaniu egzaminu stają się członkami samorządu zawodowego i funkcjonują na podstawie Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w przypadku radców oraz ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze w przypadku adwokatów. Osoby potrzebujące pomocy prawnej często nie wiedzą jakie są różnice między tymi zawodami oraz do kogo się skierować. W tym artykule krótko wskażemy czym zajmuje się radca prawny i czym się różni od adwokata. 

Zawód radcy prawnego jest tak zwanym zawodem zaufania publicznego. Radcowie prawni zajmują się profesjonalnym świadczeniem pomocy prawnej, w szczególności udzielają m. in.  porad prawnych, sporządzają pisma procesowe oraz występują przed sądami i organami administracji państwowej w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. 

Podstawową różnicą jest to, że radca prawny może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę u konkretnego przedsiębiorcy. Adwokaci mogą wykonywać swój zawód jedynie w drodze indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki. Różnica ta oznacza że z adwokatem możliwe jest zawarcie jedynie umowy cywilnoprawnej, a z radcą również umowy o pracę. 

Kolejną z różnic jest kolor żabotu togi obowiązkowej w trakcie rozprawy sądowej, w przypadku radcy prawnego jest to kolor niebieski, adwokata- zielony. Nie ma to jednak żadnego znaczenia dla przeciętnego człowieka.

Od 1 lipca 2015 r. radcowie prawni mogą występować w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i karno- skarbowym. Reprezentowanie w sprawach karnych i karno- skarbowych jest możliwe tylko w przypadku, gdy radca nie pozostaje w stosunku pracy z innymi podmiotami. Nie dotyczy to pracowników naukowych i naukowo- dydaktycznych.

Różnice pomiędzy adwokatem i radcą prawnym zatarły się na przestrzeni lat, wprowadzane nowelizacje umożliwiły radcom prawnym świadczenie pomocy prawnej w podobnym stopniu jak adwokatom. Wybór pełnomocnika zależy wyłącznie od indywidualnych preferencji klienta. To mecenas decyduje w jakim kierunku będzie się specjalizował i są to tylko i wyłącznie jego osobiste preferencje. Przeświadczenie panujące wśród społeczeństwa, o tym że radca prawny zajmuje się sprawami o charakterze cywilnym i gospodarczym, a adwokat karnymi jest utarte przez wcześniejsze regulacje prawne jednak wraz z upływem czasu społeczeństwo jest coraz bardziej świadome o równoważności zawodu adwokata i radcy prawnego. Należy dodać, że Polska jako jeden z nielicznych krajów Unii Europejskiej rozróżnia zawód adwokata i radcy prawnego.

Ostatnie aktualności

21.04
2020

Pozasądowe sposoby restrukturyzacji działalności gospodarczej

Czy trudna sytuacja Twojego przedsiębiorstwa to skutek błędnych decyzji biznesowych lub działania nieuczciwego kontrahenta? A może do upadku doprowadziło Cię działanie siły wyższej w postaci koronawirusa COVID-19? Nie wiesz co zrobić z podupadającym biznesem? Jakie kroki podjąć? Ten ten artykuł jest dla Ciebie.

03.04
2020

Ulga badawczo - rozwojowa. Czym jest i kiedy z niej skorzystać?

Czym jest ulga B+R? Dla kogo jest ulga B+R? Co to jest działalność B+R? Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z ulgi? Nie wiesz? Zapraszamy do lektury.