Prawo spółek Opole

Prawo spółek handlowych w Polsce regulowane jest przede wszystkim przez Ustawę – Kodeks Spółek Handlowych. Klientom z Opola polecamy kompleksowe wsparcie w zakresie bieżącej obsługi spółek, ich zakładania rejestracji oraz likwidacji czy ogłaszania upadłości. Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorców prowadzących działalność od wielu lat oraz osoby, które dopiero chcą założyć spółkę i zależy im, by dowiedzieć się, jaka spółka prawa handlowego będzie dla nich najkorzystniejsza pod względem gospodarczym i podatkowym.

Specjaliści od prawa spółek handlowych w Opolu

Kancelaria Radców Prawnych Kuczyński i Tokarska-Grzesik z Opola ma w swoim zespole radców prawnych, których specjalizacją jest prawo spółek handlowych. Dzięki temu na stałą obsługę prawną w zakresie bieżącej działalności mogą liczyć spółki:

 • jawne,
 • partnerskie,
 • komandytowe,
 • komandytowo-akcyjne,
 • akcyjne,
 • z o.o.

Odpowiemy na takie pytania, jak:

 • kto może zostać wspólnikiem spółki,
 • jak wnieść wkład do spółki,
 • co to jest spółka cywilna i czy ma osobowość prawną,
 • jaką spółkę założyć, by osiągnąć jak najwyższe zyski i zoptymalizować zobowiązania podatkowe,
 • czy lepiej wybrać spółkę jawną, czy cywilną.

Prawo spółek – wsparcie dla klientów biznesowych z Opola

Spółki handlowe to spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, a także akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością. Każda z nich jest odpowiednia dla konkretnych rodzajów działalności. By wybrać najlepszą opcję, warto skorzystać ze wsparcia, które zapewnia radca prawny z doświadczeniem. Klientom z Opola polecamy współpracę z naszą kancelarią obejmującą prawo spółek handlowych, w tym pomoc w:

 • rejestracji i zakładaniu spółek,
 • sporządzaniu dokumentów potrzebnych do założenia spółki: statutów i umów,
 • przekształcaniu spółek: łączeniach, podziałach i wydzieleniach,
 • dokonywaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez sądy rejonowe,
 • sporządzaniu projektów uchwał zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zarządzeń i regulaminów,
 • opiniowaniu umów, statutów,
 • dokonywaniu zmian w składzie osobowym spółki,
 • obniżaniu lub podwyższaniu kapitału zakładowego,
 • likwidacji i ogłoszeniu upadłości spółki,
 • zbywaniu i nabywaniu udziałów (w tym sporządzaniu umów w tym zakresie),
 • sporządzaniu umów z prokurentami.

Reprezentujemy spółki handlowe przed sądami, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi. W imieniu klientów z Opola prowadzimy mediacje oraz negocjacje z kontrahentami w zakresie warunków umów. Oferujemy również analizę fuzji i przejęć pod kątem prawa ochrony konkurencji, zarówno na poziomie przepisów prawa polskiego, jak i regulacji unijnych. Zapraszamy do kontaktu. Prawo spółek handlowych nie ma przed nami tajemnic, a swoją wiedzą chcemy dzielić się z przedsiębiorcami.