Prawo restrukturyzacyjne Opole

Prawo restrukturyzacyjne pozwala uniknąć ogłoszenia upadłości spółki, ale jednocześnie przywrócić możliwość uregulowania zobowiązań. Oferujemy pomoc przedsiębiorcom z Opola, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji prawnej i finansowej, wymagającej podjęcia oraz przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Otrzymają Państwo pełne wsparcie w zakresie przygotowania stosownej dokumentacji, jak również w zakresie opiniowania podejmowanych decyzji oraz reprezentowania przed organami administracji i sądami. Bogate doświadczenie to również ochrona Państwa interesów prawnych w toku postępowania upadłościowego, w tym m.in. poprzez zapewnienie należytej reprezentacji w zgromadzeniu wierzycieli.

Sposoby restrukturyzacji zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym

Prawo restrukturyzacyjne to sposób na uniknięcie upadłości. Restrukturyzacja firm i spółek obejmuje szereg działań, które mają:

 • wprowadzić optymalizację wykorzystania istniejących zasobów,
 • zwiększyć efektywność,
 • poprawić relacje z kontrahentami i wierzycielami,
 • znaleźć przyczyny kryzysu finansowo-ekonomicznego firmy czy spółki.

Nasi doradcy restrukturyzacyjni, działając na podstawie Ustawy – Prawo restrukturyzacyjne – klientom z Opola proponują kilka rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, wśród których znajdują się:

 • przyspieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe,
 • postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • postępowanie sanacyjne.

W ramach współpracy doradca restrukturyzacyjny:

 • ocenia, czy istnieją przesłanki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
 • decyduje o sposobie restrukturyzacji, uwzględniając indywidualną sytuację klientów z Opola,
 • sporządza wnioski do Sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego układowego, przyspieszonego postępowania układowego i sanacyjnego,
 • przeprowadza krok po kroku postępowanie restrukturyzacyjne,
 • reprezentuje klientów – wierzycieli oraz restrukturyzowane firmy – w procesie negocjacji.

Restrukturyzacja spółek i firm w Opolu – sposób na uniknięcie upadłości

Restrukturyzacja spółek i firm przynosi szereg korzyści. Przede wszystkim pozwala uniknąć upadłości, ale umożliwia także:

 • zawieszenie egzekucji,
 • efektywniejsze zabezpieczenie roszczeń wierzycieli w porównaniu do postępowania upadłościowego,
 • ochronę przed agresywnymi działaniami wierzycieli,
 • pozyskanie czasu na podjęcie skutecznych działań w celu poprawy sytuacji finansowej,
 • pozyskanie nowych źródeł finansowania.

Kancelaria Kuczyński i Tokarska-Grzesik z Opola – eksperci od restrukturyzacji

Pomagamy klientom z Opola przeprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne w sposób jak najbardziej skuteczny i satysfakcjonujący zarówno dłużników, jak i wierzycieli. Nasi doradcy restrukturyzacyjni dysponują wiedzą zarówno z zakresu prawa, jak i ekonomii, dzięki czemu zapewniają wsparcie merytoryczne. Wykazują się również umiejętnościami z zakresu negocjacji oraz komunikatywnością. Zapraszamy do kontaktu firmy i spółki z Opola, które chcą przeprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne z pomocą doświadczonego radcy prawnego.