Prawo Oświatowe Opole

Radca prawny zajmujący się prawem oświatowym z Kancelarii Radców Prawnych Kuczyński & Iszczuk w Opolu to nieoceniona pomoc dla dyrektorów i osób zarządzających zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi placówkami oświatowymi, takimi jak żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, licea, szkoły wyższe czy placówki kształcenia ustawicznego. Oferujemy porady prawne obejmujące prawo oświatowe dla nauczycieli oraz rodziców i uczniów. Zapraszamy do kontaktu.

Prawo oświatowe – zakres usług Kancelarii Kuczyński & Iszczuk w Opolu

Prawnik zajmujący się prawem oświatowym udziela porad prawnych nie tylko nauczycielom i organom prowadzącym placówki oświatowe w Opolu, ale także rodzicom. Radca prawny z zakresu prawa oświatowego reprezentuje w sądach w sporach pracowniczych:

 • organy placówek oświatowych (dyrektorów),
 • pracowników placówek oświatowych, w tym nauczycieli.

Porady prawne dla nauczycieli i organów placówek oświatowych z Opola obejmują także doradztwo z zakresu:

 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli (na podstawie Karty Nauczyciela, kodeksu Pracy),
 • zatrudniania pracowników administracyjnych,
 • awansów zawodowych nauczycieli,
 • kwalifikacji zawodowych, kształcenia, dokształcania nauczycieli.

Opiniowanie dokumentów w prawie oświatowym

Radca prawny specjalizujący się w prawie oświatowym może także:

 • sporządzać opinie prawne dotyczące prawa oświaty,
 • przygotowywać i opiniować dokumenty dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych (szkół, przedszkoli itp.), takich jak regulaminy, statuty, procedury szkolne.

Subwencje i dotacje dla szkół z Opola – doradztwo prawne

Nasi radcowie prawni oferują kompleksową obsługę prawną publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, placówek kształcenia ustawicznego, artystycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Pomagamy również w sporach z zakresu finansowania oświaty (dotacje, subwencje). Radca prawny pomaga placówkom oświatowym z Opola wybrać cel, na który zostaną przeznaczone środki z subwencji czy dotacji, w taki sposób, by wydatki nie zostały zakwestionowane przez władze. Doświadczony prawnik m.in.:

 • przeanalizuje prawidłowość naliczenia dotacji,
 • zbada uchwały organów samorządu terytorialnego dotyczących dotacji oświatowej,
 • reprezentuje placówki oświatowe w Opola w sporach o wypłacenie subwencji lub dotacji w prawidłowej wysokości.

Zapraszamy do kontaktu – nasi radcowie prawni oferują porady prawne z zakresu prawa oświatowego dla nauczycieli, rodziców, uczniów i organów szkół z Opola i województwa opolskiego. Na bieżąco analizujemy przepisy i orzecznictwo, zapewniając fachową wiedzę oraz pomoc w różnych kwestiach.