Jak żyć w obliczu króla, czyli o codzienności w obliczu epidemii koronawirusa

Aktualności prawne 20.03.2020, piątek

Stan zagrożenia epidemicznego chorobą zakaźną w postaci koronawirusa – COVID-19 jest ciężkim okresem dla wszystkich. Zastanawiamy się jak funkcjonować w obecnej sytuacji, jak wywiązywać się z obowiązku pracy, a także innych aspektach życia codziennego, nad którymi dotychczas się nie musieliśmy zastanawiać. W naszym artykule przedstawimy najważniejsze z tematów, w szczególności dotyczących praw i obowiązków pracowników i pracodawców. 

Prawa i obowiązki pracodawców

 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.
 2. W przypadku zagrożenia dla zdrowia i życia pracodawca jest obowiązany do:
  • wstrzymania pracy i wydania polecenia oddalenia się w miejsce bezpieczne;
  • do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawania polecenia wznowienia pracy.
 3. Nieobecność pracownika w związku z kwarantanną jest dla pracodawcy jednoznaczna z tym, że nie może on wymagać świadczenia pracy zdalnej. Z uwagi na to iż jest to tzw. nieobecność nieusprawiedliwiona, podczas której pracownikowi należy się wynagrodzenie chorobowe.

Prawa i obowiązki pracowników

 1. Pracownik za pracę zdalną otrzymuje normalne wynagrodzenie.
 2. Pracownikowi w przypadku choroby, w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego przysługuje wynagrodzenie chorobowe a następnie zasiłek chorobowy.
 3. Osobie zatrudnionej poddanej kwarantannie lub izolacji przysługuje wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy.
 4. Pracownikowi przy osobistej opiece nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny gdy posiadamy odpowiednia dokumentację w postaci zaświadczenia lekarskiego, przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych.
 5. Pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia ośrodka oświatowego celem sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, maksymalnie do 14 dni.
 6. W przypadku gdy pracownik został odsunięty od pracy z powodu zmiany stanu zdrowia przysługuje mu prawo do wynagrodzenia.
 7. W przypadku zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy – zachowuje on prawo do wynagrodzenia.
 8. Pracownik w przypadku podróży służbowej ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, jeśli stwarza zagrożenie dla jego życia, zdrowia, lub nie warunki pracy nie odpowiadają standardom przepisom BHP. Koniecznym jest powiadomienie pracodawcy o odmowie wyjazdu.
 9. Pracownik nie może sam, z własnej woli opuścić stanowiska pracy.

Praca zdalna

Na mocy nowej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pracodawca uzyskał nowe uprawnienie. Ustawa umożliwia polecenie pracownikowi wykonywanie obowiązku pracy w określonym czasie spoza miejsca pracy. Udowodniono, iż skuteczną metodą przeciwko koronawirusowi jest unikanie kontaktu z innymi ludźmi, wobec czego izolowanie się na określony czas jest bardzo skuteczne, jednak nie należy zapominać o obowiązku pracy. Okres ten to nie wakacje, a czas w którym dalej pracujemy, a jedynie zmienia się sposób naszej pracy – na zdalny. W wielkim uproszczeniu – jeśli mamy możliwość zlećmy pracownikom pracę z domu, uchroni to wielu ludzi przed dalszym rozprzestrzenianiem wirusa. Decyzja o pracy zdalnej należy tylko do pracodawców!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres do 14 dni

Od 11 marca 2020 r. zamknięto placówki oświatowe w związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem. W tym szczególnym okresie ciężko o zapewnienie opieki swoim dzieciom, dlatego też, rodzicom sprawującym opiekę nad dzieckiem do lat 8 przysługuje prawo do otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki za okres maksymalny do 14 dni. Celem otrzymania przysługującego świadczenia konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia swojemu pracodawcy. Wzór takiego świadczenia możemy pobrać na stronie internetowej ZUSu. Po przeczytaniu powyższego chcielibyśmy uspokoić pracodawców, dodatek ten przysługuje z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie obciąża więc was. 

Sytuacja kredytobiorców

Związek Banków Polskich wydał rekomendację dla wszystkich zrzeszonych w niej banków celem pomocy ich klientom. Opierać się ona ma na odroczeniu spłaty kolejnych rat, początkowo na okres trzech miesięcy. Obecna sytuacja może skutkować przestojem finansowym, portfele wielu osób ucierpią i może to być jedynym ratunkiem dla osób, które będą miały problemy finansowe. Więcej o tym możecie przeczytać w tym artykule.

Oczywiście to tylko niektóre z aspektów, na które pracownicy i pracodawcy muszę zwrócić uwagę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, których nie poruszyliśmy w niniejszym artykule, zapraszamy zarówno drogą telefoniczną jak i mailową. Jako kancelaria jesteśmy na bieżąco z aktualną sytuacją prawną. Jeśli masz problem prawny zapraszamy, z całą pewnością uda nam się doradzić najlepsze rozwiązanie.  

Ostatnie aktualności

21.04
2020

Pozasądowe sposoby restrukturyzacji działalności gospodarczej

Czy trudna sytuacja Twojego przedsiębiorstwa to skutek błędnych decyzji biznesowych lub działania nieuczciwego kontrahenta? A może do upadku doprowadziło Cię działanie siły wyższej w postaci koronawirusa COVID-19? Nie wiesz co zrobić z podupadającym biznesem? Jakie kroki podjąć? Ten ten artykuł jest dla Ciebie.

03.04
2020

Ulga badawczo - rozwojowa. Czym jest i kiedy z niej skorzystać?

Czym jest ulga B+R? Dla kogo jest ulga B+R? Co to jest działalność B+R? Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z ulgi? Nie wiesz? Zapraszamy do lektury.