Jak działać, by nie upaść?

Aktualności prawne 25.03.2020, środa

Od momentu wybuchu epidemii i związanym z nią stanem wyjątkowym do naszej kancelarii spływa mnóstwo zapytań o możliwe do pojęcia kroki prawne w tym zakresie. Dlatego poniżej zamieszczamy zebrane przez nas informacje o przysługujących dotacjach oraz ulgach jakie mogą przysługiwać. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że może nie są one ogromne, jednak mogą okazać się niezbędne do przetrwania.

Pragniemy zwrócić uwagę, że w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją geopolityczną, przedstawione poniżej informacje aktualne są na dzień 25 marca 2020 r. W przypadku zmian, będziemy informować na bieżąco, dlatego zapraszamy do obserwowania profilu Kancelarii na Facebooku i Linkedin.

1. Podatki i składki na ubezpieczenia społeczne

Kwestią do poruszenia natychmiast są ponoszone koszty stałe, które trzeba zminimalizować. Do kosztów tych zaliczyć można zobowiązania podatkowe oraz składki ZUS. Z podatkami sprawa jest stosunkowo łatwiejsza, ponieważ te zależą od obrotów przedsiębiorstwa. Wobec tego brak obrotów, to brak podatków. Inaczej jednak ma się sprawa ze składkami na ubezpieczenia społeczne. 23 marca 2020 r. na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawił się uproszony wzór wniosku o odroczenie terminów składek. Jest to lepsza opcja, niż początkowa, wedle której należało wypełnić 3 strony wniosku wskazując przy tym wszystkim również swój majątek prywatny oświadczając przy tym, że wszystko co podaliśmy we wniosku jest prawdą. Wówczas urzędnik z ZUS-u mógł uznać, że mogą Państwo przecież sprzedać jeden samochód i spłacić zobowiązania, przy okazji obciążając Państwa odsetkami od składek niezapłaconych w czasie rozpoznawania wniosku – istne kuriozum.

Żeby było jasne zaznaczamy, że uproszczony wniosek nadal może zostać odrzucony lub nieuwzględniony, jednak prawdopodobieństwo na taki scenariusz zmalało. Trzeba także zauważyć, że ta instytucja poza odroczeniem składek nic więcej do zaproponowania w walce z kryzysem nie ma. Można co prawda wnioskować o umorzenie składek, ale tylko tych, wobec których wnioskowano już wcześniej o prolongatę. Takich przedsiębiorców jest w Polsce malutki odsetek.

 

2. Ulgi dla przedsiębiorców 

Nie mnie jednak, nie samymi podatkami i składkami do ZUS człowiek żyje. Za coś przecież trzeba jeszcze przeżyć, nie wspominając o kosztach pracowników.

2.1 Samozatrudnieni

Zacznijmy od omówienia pomocy zaproponowanej przez rząd dla osób znajdujących się na samozatrudnieniu, zleceniu bądź umowie o dzieło. Otóż osoby to mogą po złożeniu odpowiedniego wniosku starać się o bezzwrotną „zapomogę” w wysokości 2 000 zł brutto. Kwota nie powala, jednak to już jest coś, co w skromny sposób może pozwolić przetrwać kryzys. Taki wniosek będą mogły złożyć osoby pozostające bez zleceń w czasie kryzysu i co warte uwagi może się okazać, że nie będzie on jednorazowy. Jeśli kryzys się przeciągnie, to istnieje prawdopodobieństwo, że owo świadczenie będzie można otrzymać po raz kolejny.

2.2 Mikroprzedsiębiorcy

Przechodząc teraz do propozycji pomocy skierowanej do przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników, wskazujemy że została im zaproponowana pożyczka w kwocie 5 000 zł. Może okazać się ona bezzwrotną, jeśli z obecnie zatrudnionych pracowników żaden nie zostanie zwolniony przez co najmniej 6 miesięcy od jej przyznania.

O ile przy jednym pracowniku kwota ta jest w miarę realną pomocą, to przy np. 6 już nie bardzo. Nawet, jeśli pracownik zarabia najniższą krajową, to półroczny jego koszt dla pracodawcy, to ok. 15 000 zł. Wobec tego koszt 6 pracowników to dla pracodawcy przez pół roku wydatek rzędu ok 90 000 zł. Wówczas jednorazowa pożyczka 5 000 zł wygląda wręcz groteskowo. Będąc bardzo brutalnym taniej jest zwolnić pracownika, bo dopłata w żaden sposób tego nie zbilansuje. Jednak w porównaniu do propozycji odroczenia terminów składek w ZUS-ie  jest to jakaś pomoc.

2.3 Mali i średni przedsiębiorcy

Natomiast pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw polega na . Chodzi tutaj o model wypłaty pracownika, który byłby pokrywany przez 3 podmioty. Mowa o modelu 40-40-20. Chodzi o to, że 40% wypłaty pracownika pokrywa pracodawca, czyli przedsiębiorca, 40% pokrywa państwo, a 20% pokrywa sam pracownik. Oznacza to, ze przedsiębiorca zmniejszy koszty pracowników o 60%, państwo dzięki tej interwencji nie straci wpływów, generowanych przez przedsiębiorców, natomiast pracownik będzie się cieszył, że ma pracę. Ta wydatna pomoc będzie przysługiwać przedsiębiorcom, którzy wykażą spadek obrotów w porównaniu z lutym na skutek epidemii o 15-20%. Ważną informacją jest również wysokość, do jakiej państwo pokrywa 40%, to wysokość średniej krajowej brutto, która obecnie wynosi 5.227 zł.

 

3. Kwestie bankowe

Ponadto, firmy, które utraciły płynność finansową będą mogły się starać o kredyt. Jednak pokryciem poręczenia kwoty kredytu zajmował się będzie Bank Gospodarstwa Krajowego do 80% jego wysokości.

Co więcej, jako działanie pozwalające przetrwać kryzys warto jest przemyśleć możliwość zamieszenia rat kredytów, bądź leasingów. Z taką inicjatywą, jako ograniczeniem miesięcznych kosztów stałych wychodzi Związek Banków Polskich zrzeszający największe instytucje tego typu w Polsce. Zawieszanie, to zawsze lepsza opcja, niż rozwiązanie zaproponowane przez ZUS.

 

Trzeba przyznać, że rozwiązania zaproponowane przez rząd nie powalają na kolana. Może jednak pozwolą na przeżycie. Co więcej z początkiem kwietnia powinniśmy wiedzieć więcej, gdyż plany i pomysły mają się zmaterializować w formie tzw. ustawy antykryzysowej.

Słowem końcowym, napisaliśmy ten artykuł, ponieważ do naszej kancelarii spływa coraz więcej zapytań o to co można zrobić w dobie kryzysu, jak wykorzystać przysługujące prawa. Dlatego, jeśli masz podobne problemy, albo będziesz miał i już o tym wiesz, zgłoś się do nas. Wiemy, co możesz zrobić w tej sytuacji, a czego nie powinieneś robić.

Trzeba walczyć, nawet, jeśli się nie uda, można starać się o upadłość, jednak jest to ostateczność.

Ostatnie aktualności

21.04
2020

Pozasądowe sposoby restrukturyzacji działalności gospodarczej

Czy trudna sytuacja Twojego przedsiębiorstwa to skutek błędnych decyzji biznesowych lub działania nieuczciwego kontrahenta? A może do upadku doprowadziło Cię działanie siły wyższej w postaci koronawirusa COVID-19? Nie wiesz co zrobić z podupadającym biznesem? Jakie kroki podjąć? Ten ten artykuł jest dla Ciebie.

03.04
2020

Ulga badawczo - rozwojowa. Czym jest i kiedy z niej skorzystać?

Czym jest ulga B+R? Dla kogo jest ulga B+R? Co to jest działalność B+R? Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z ulgi? Nie wiesz? Zapraszamy do lektury.