Rozwód – co trzeba wiedzieć?

Edukacja prawna 18.10.2019, piątek

Rozwód jest bardzo przykrym i emocjonalnym postępowaniem przed sądem. Zakończenie relacji z bliską osobą nigdy nie jest łatwe, gdyż budzi wiele emocji, które mogą oddziaływać na dalsze życie obu małżonków. Jest to sprawa która dotyka materii takich jak więź małżonków, dotyczy bezpośrednio małoletnich dzieci. Priorytetem w postępowaniu powinno być określenie elementów istotnych dla obojga małżonków, co pozwala na osiągnięcie porozumienia, które pozwoli na zachowanie poprawnych relacji między nimi, a także uchroni małoletnie dzieci przed negatywnym wpływem nieprzyjemnej sytuacji jaką niewątpliwie jest rozwód rodziców.

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa na żądanie jednego lub obojga małżonków przez sąd. Koniecznym w tym celu jest przeprowadzenie postępowania w sprawie o rozwód. Orzekany jest w trybie orzeczenia sądowego w formie wyroku. Jest to ostatni element, kończący postępowanie rozwodowe. Związek małżeński ustaje z chwilą wydania i uprawomocnienia się wyroku sądu.

Podstawową przesłanką rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami. (art. 56 § 1 K.R.i.O.) Pożycie małżeńskie to szczególny rodzaj więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej łączącej małżonków. W przypadku gdy więzi ustają- sąd może orzec rozwód. W niektórych przypadkach mimo trwałego i zupełnego pożycia małżeńskiego rozwód może być niedopuszczalny. Dotyczy to sytuacji w której mogłyby ucierpieć małoletnie dzieci małżonków lub orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Chęć rozwodu ze strony wyłącznie winnej również jest przeszkodą rozwodową.

Wyróżniamy przesłanki zawinione oraz niezawinione. Przesłanki zawinione to takie, które wskazują winę jednego z małżonków poprzez zdarzenia, które w sensowny sposób uzasadniają rozwiązanie małżeństwa. Takimi zdarzeniami mogą być m.in. niedochowanie wierności małżeńskiej, znęcanie się fizyczne, groźby, nadużywanie alkoholu lub narkotyków, zaniedbywanie rodziny, porzucenie rodziny. Do przesłanek niezawinionych zaliczamy m.in. niezgodność charakterów, chorobę fizyczną lub psychiczną, bezpłodność lub niedopasowanie w aspekcie seksualnym. Ocena każdej z przesłanek należy do sądu który po zbadaniu materiału dowodowego wydaje orzeczenie.

W sprawach rozwodowych sąd może orzec:

  • Winę obojga małżonków
  • Winę wyłącznie jednego małżonka
  • Bez orzekania o winie małżonków

Orzeczenie o winie jednego małżonka poza oczywistym obciążeniem moralnym, może doprowadzić do obciążenia finansowego w postaci alimentów na rzecz małżonka niewinnego. Dotyczy to zarówno przypadku w którym małżonek żyje w niedostatku i nie został uznany za wyłącznie winnego jak i sytuacji w której małżonek niewinny w niedostatku nie jest a współmałżonek został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód prowadzi do istotnego pogorszenia się sytuacji materialnej.

Rozwód odbywa się przed sądem okręgowym ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli choć jeden z małżonków nadal zamieszkuje ten okręg. W przypadku dojścia do wniosku przez małżonka o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia może on wystąpić do sądu z powództwem o rozwód wnosząc o:

  • Rozwód bez orzekania o winie
  • Rozwód z winy obu stron
  • Rozwód z winy pozwanego
  • Rozwód z winy powoda
  • Rozwód z przyczyn niezawinionych istniejących ze strony pozwanego lub powoda

W celu zapoczątkowania postępowania rozwodowego obligatoryjne jest przygotowanie pisma rozwodowego spełniającego warunki pisma procesowego. Konieczne jest konkretne wskazanie czego domaga się powód. Uregulowane muszą zostać takie aspekty jak; wina, władza rodzicielska nad małoletnimi oraz miejsce ich pobytu, koszty utrzymania małoletnich dzieci, kontakty rodziców z dzieckiem, a także sposób korzystania z wspólnego mieszkania. Dodatkowymi elementami, które mogą być uregulowane o ile nie wpłyną na nadmierną zwłokę w postępowaniu są m.in. podział majątku, alimenty.

W postępowaniu rozwodowym zdecydowanie warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Z doświadczenia wiemy, że wiele elementów przy okazji sprawy rozwodowej takie jak podział majątku, zasądzenie alimentów wymagają znajomości przepisów oraz kompleksowego wsparcia wykwalifikowanej osoby, celem uzyskania satysfakcjonującego wyroku. Jeśli zadecydujecie się Państwo na powierzenie nam swoich spraw, pomożemy państwu w przejściu przez wszystkie formalności w sposób sprawny, dyskretny oraz możliwie bezkonfliktowy. Sprawy rozwodowe są bardziej skomplikowane, niż to wynika z przepisów, dlatego pozew sporządzony przez naszą kancelaria będzie fachowy, rzetelny i wykonany z odpowiednią starannością i dbałością o każdy szczegół.

Ostatnie aktualności

21.04
2020

Pozasądowe sposoby restrukturyzacji działalności gospodarczej

Czy trudna sytuacja Twojego przedsiębiorstwa to skutek błędnych decyzji biznesowych lub działania nieuczciwego kontrahenta? A może do upadku doprowadziło Cię działanie siły wyższej w postaci koronawirusa COVID-19? Nie wiesz co zrobić z podupadającym biznesem? Jakie kroki podjąć? Ten ten artykuł jest dla Ciebie.

03.04
2020

Ulga badawczo - rozwojowa. Czym jest i kiedy z niej skorzystać?

Czym jest ulga B+R? Dla kogo jest ulga B+R? Co to jest działalność B+R? Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z ulgi? Nie wiesz? Zapraszamy do lektury.